Skip to main content
Mød JEROS' lærlingekoordinator
News & events

Mød JEROS' lærlingekoordinator

Som lærlingekoordinator har Paw Schack ansvaret for, at JEROS' lærlinge og elever kommer godt igennem deres uddannelse.

25. maj, 2023 - News

"I min rolle som Lærlingekoordinator er det mit ansvar, at samtlige lærlinge og elever kommer godt igennem deres uddannelse. Uanset faggruppe er jeg derfor meget opmærksom på, at alle kommer igennem alt det, vi planlægger, i den korrekte rækkefølge, så de er ordentligt klædt på – både til deres skoleophold og til deres arbejde her i virksomheden.

Vi er alle sammen forskellige og har forskellige måder at lære på. Netop derfor gør jeg meget ud af at identificere på hvilken måde, den enkelte lærling lærer bedst – og her spiller kommunikation en virkelig stor rolle. Særligt imellem lærling og svend", forklarer Paw Schack, som både er lærlingekoordinator og industritekniker hos JEROS.

Det har altid været en vigtig del af JEROS’ DNA at praktisere en undervisningsform, der er tilpasset den enkeltes behov og faglige niveau. Og det gør vi blandt andet ved at tilrettelægge handlingsplaner og uddannelsesforløb, så vi er med til at sikre, at lærlingen eller eleven kommer godt i mål: 

”At jeg takker ja til at blive en del af JEROS, skyldes det engagement i uddannelserne, jeg får tilbudt. For mig personligt er det enormt berigende at få lov til at give min erfaring videre og på den måde hjælpe vores lærlinge og elever godt i gang og støtte dem hele vejen igennem deres uddannelsesforløb," pointerer Paw og fortsætter:

"Som ansvarlig for vores lærlinge og elever er det vigtigt, at jeg altid er synlig i produktionen, så de ved, hvem de kan gå til med stort og småt. Uanset udfordring.

Når de af-og-til føler, livet er svært, har jeg en pædagogisk indsigt og en anderledes måde at håndtere mennesker på, der gør, at jeg kan bidrage med løsningsforslag til deres udfordringer, de muligvis ikke er blevet præsenteret for før.

Og det gælder uanset, om det er her i virksomheden, i deres privatliv eller på skolen."

Vores lærlinge skal opnå en selvtilfredshed og en stolthed over deres fag

"Ser vi på vores lærlinge som et samlet hele, skal vi naturligvis ikke kun tage hånd om dem, der har det svært. Vi skal i lige så høj grad fokusere på udviklingen af de fagligt stærke. Og her handler det om hele tiden at udfordre dem, så de ikke føler, at de går i stå.

Det handler om, at de via de opgaver, de løser, opnår en selvtilfredshed og stolthed over deres fag. En stolthed, der er med til at gøre dem til de helstøbte mennesker, som vi med glæde giver slip på og sender videre, når den tid kommer.

I den forbindelse oplever jeg det som en fordel, at samtlige lærlinge får en periode i alle vores afdelinger, så de blandt andet ser deres emner blive monteret i de maskiner, vi sender ud til kunden."

Besøg Paw Schack på LinkedIn ⇨

Hvordan indleder JEROS et uddannelsesforløb?

"Et uddannelsesforløb bliver indledt på den måde, at vi sammen med den enkelte lægger en plan for, hvad han eller hun skal igennem og på hvilken måde, vi skal disponere over interne ressourcer for at løfte og støtte lærlingen bedst muligt. Hér læner vi os blandt andet op ad vores mentorordning, hvor lærlingen arbejder tæt sammen med de ansvarlige svende for at komme bedst muligt rundt om uddannelsen.

Reelt har vi på forhånd skitseret en uddannelsesplan, hvor det fremgår, hvilke discipliner, lærlingen eller eleven skal igennem og hvilke opgaver, vi ønsker, der bliver løst. Indledningsvis gør vi bare meget ud af, at den enkelte får muligheden for at give sit besyv med. På den måde lægger vi kimen til den medbestemmelse og det ansvar, de unge går i møde, ligesom vi tydeliggør, at lærlingens arbejde er højt prioriteret i virksomheden.

Vi holder løbende statusmøder med den enkelte

Næste skridt handler om, at lærlingen skal lære virksomheden og sit fagområde at kende. Lærlingen får i sin intro-periode (prøvetid) stillet en række opgaver, som vi gennemgår i fællesskab. På den måde igangsætter vi en proces, hvor vi hele tiden evaluerer lærlingens arbejde, imens vi løbende drøfter de optimeringsmuligheder, vi har.

Igennem lærlingens uddannelsesforløb er det vigtigt for mig, at vi kontinuerligt holder statusmøder – ikke kun i forhold til at gennemgå de praktiske opgaver – bevæggrunden er i lige så høj grad at få italesat, hvordan lærlingen har det med at håndtere det ansvar, der er givet, hvorefter vi har mulighed for at skalere den personlige rådgivning op og ned alt efter behov."

Søg læreplads og bliv en del af Team JEROS
Søg læreplads og bliv en del af Team JEROS
Som lærlingekoordinator er det mit mål at skabe så individuelle læringsprocesser som overhovedet muligt. Og i den forbindelse er opfølgende samtaler efter hvert skoleophold et must. Det er hér vi får afklaret, hvordan lærlingen eller eleven har haft det på skolen, imens vi får et indblik i, hvad vi skal rette fokus på indtil næste skoleophold.

Hos JEROS skaber vi et unikt fagligt fundament, som vores unge under uddannelse har rig mulighed for at bygge videre på. At vi udvikler og uddanner lærlinge via mentorordninger og personlig tilrettelagte handlingsplaner og uddannelsesforløb, kommer både dem og JEROS til gode i et fremtidigt perspektiv.
Paw Schack,
Lærlingekoordinator hos JEROS A/S

Paws industritekniske ansvar

"Mit arbejde handler imidlertid ikke kun om vores lærlinge. Her hos JEROS er det også mit ansvar at gå forrest og at sørge for, at den samlede industritekniske afdeling eksekverer i forhold til den optimeringsproces, vi har sat i gang. Og her lægger jeg stor vægt på at kvalitetssikre vores produktion.

Helt lavpraktisk betyder det, at jeg kontinuerligt taler med alle i afdelingen om udelukkende at aflevere emner til en kollega, vi personligt selv ville købe. Det lyder måske banalt, men for mig er det vigtigt, at vi alle husker på at være stolte over de løsninger, vi leverer,” slutter en meget engageret Paw Schack.

Om Paw Schack:

  • Ansat hos JEROS som lærlingekoordinator med 25 års erfaring som Industritekniker
  • Repræsentant ved Industriens Uddannelser | Det lokale uddannelsesudvalg, Vejle
  • Har altid haft stor interesse for metalfaget og medbringer en solid erfaring som CNC-drejer og -fræser, værktøjssliber og underviser i Industriteknik på Syddansk Erhvervsskole i Odense. 
Et blik på JEROS

Mød alle de lærlinge og elever, der er under uddannelse hos os: